• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Zarządzenie Nr O.6.2020
Wójta Gminy Michałów
z dnia 21.01.2020r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Michałów.

http://www.michalow.pl/art,872,harmonogram-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym

 

- Zarządzenie Nr O.1.2016 Wójta Gminy Michałów z dnia 29.01.2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Michałów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Nr O.4.2018
Wójta Gminy Michałów
z dnia 29.01.2018r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Michałów

Zarządzenie Nr O.4.2018 - link

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA

(w przypadku problemów z wydrukiem dokumentów, należy zapisać je na dysku komputera i przeprowadzić drukowanie)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MICHAŁOWIE
NR  1/2015
z dnia 31 sierpnia  2015r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie oraz  wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tej stołówce
na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i w porozumieniu z Wójtem Gminy Michałów zarządza się co następuje:

 • efs.gif
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif