• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Podręczniki do religii Rok szkolny 2022/2023

Przedszkole:

3 - latki: ,, Radosne dzieci Boże” AZ-01-01/10-KI-1/15

Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek, Wyd. Jedność,
Nr programu i data zatwierdzenia: AZ - 0-01/10, 9 VI 2010

4 – latki: ,, Świat dziecka Bożego” KI-02-01/10-KI-3/15
Autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek , Wyd. Jedność Nr programu i data zatwierdzenia: AZ - 0-01/10 9 VI 2010

5 – latki: ,, Spotkania dzieci Bożych’’ AZ-03-01/10-KI-2//15
Autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek , Wyd. Jedność Nr programu i data zatwierdzenia: AZ - 0-01/10 9 VI 2010

6 – latki (kl.0) ,, Tak! Jezus mnie kocha”
Wyd. Jedność Nr AZ-04-01/20- KI- 1/20 Nr programu i data zatwierdzenia: AZ - 0-01/20 28 I 2020

Szkoła podstawowa:

 W dniu 2 czerwca 2022 r. z okazji "Dnia Dziecka" uczniowie klas siódmych Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie uczestniczyli w rajdzie pieszym do Szkółki Leśnej w Michałowie. Znajduje się tam leśna ścieżka edukacyjna oraz uprawy sadzonek różnych gatunków drzew. Po terenie szkółki oprowadzał uczniów leśniczy. Można było zobaczyć uprawy młodych buków, dębów, sosen i modrzewi oraz obsypane kwiatami rododendrony.
Kolejnym punktem programu były gry i zabawy w zaciszu leśnej altany oraz ognisko. Dotlenieni, zrelaksowani i nieco zmęczeni młodzi ludzie wrócili do szkoły, snując marzenia o kolejnym międzyklasowym wypadzie do lasu.

  Karolina Śliwa, uczennica klasy 7a Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku wzięła udział w finałowym etapie Olimpiady Historycznej Juniorów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do olimpiady zgłosiło się ponad tysiąc uczniów z całej Polski, do etapu centralnego zakwalifikowało się 61 osób, wśród Karolina Śliwa. Eliminacje centralne odbyły się w Poznaniu na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W pierwszej z nich sprawdzano wiedzę na temat dziejów polskiego senatu do końca XX wieku. W części ustnej uczniowie byli pytani z trzech lektur historycznych, które wybrali do przeczytania oraz z zakresu podstawy programowej. Ogłoszenie wyników było następnego dnia. Karolina uzyskała tytuł finalisty olimpiady ogólnopolskiej, który daje uprawnienia wymienione w art. 44zx ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), czyli zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z historii i pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły publicznej. GRATULUJEMY !

 

 

22 marca – Światowy Dzień Wody
Woda to wszechobecna substancja, potrzebna do życia wszystkim organizmom żywym. Jest najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym związkiem chemicznym na naszej planecie. Ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska oraz brak rozwagi w korzystaniu z wody sprawiają, że jej zasoby zaczynają się wyczerpywać. Każdy z nas powinien więc zastanowić się nad podjęciem działań, które pozwolą racjonalnie gospodarować tą życiodajną substancją. Dzień Wody, który przypada na 22 marca, świętowany był również w naszej szkole. Uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 uczestniczyli w konkursie, polegającym na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej znaczenia wody w przyrodzie oraz sposobów jej odpowiedniego gospodarowania. Z kolei uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w rozgrywkach, w trakcie których musieli wykazać się wiedzą dotyczącą wody. Pytania łączyły w sobie wiedzę z biologii, chemii i geografii.

 Uczeń naszej szkoły Kacper Stawiarski z klasy 7A 21 kwietnia 2022 roku został finalistą Powiatowego Konkursu Historycznego ,,Żołnierze Wyklęci- niezłomni bohaterowie" organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Kielcach Filia Pińczów. GRATULUJEMY!

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/22
Informuję, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, na rok szkolny 2022/23.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek zostały przyjęte. O wynikach rekrutacji wnioskujący zostali poinformowani telefonicznie.
Przypominam o obowiązku złożenia przez rodzica kandydata w terminie do 24 czerwca 2022r. potwierdzenia woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia.
                                                                                                                                                         Edyta Zych
                                                                                                                                                         dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA SZKOŁA PODSTAWOWA

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH samorządowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/23
Informuję, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola/Oddziałów Przedszkolnych Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, na rok szkolny 2022/23.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek zostały przyjęte. O wynikach rekrutacji wnioskujący zostali poinformowani telefonicznie.
Przypominam o obowiązku złożenia przez rodzica kandydata w terminie do 24 czerwca 2022r. potwierdzenia woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia
                                                                                                                                                                                                  Edyta Zych
                                                                                                                                                                                                  dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA PRZEDSZKOLE-ODDIZAŁ PRZEDSZKOLNY

  Sukces w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „ Szanuj wodę, szanuj zieleń- bądź Ponidzia przyjacielem”.

8 kwietnia w pińczowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Szanuj wodę, szanuj zieleń- bądź Ponidzia przyjacielem” i wręczenie nagród zwycięzcom. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Pińczowie. Gratulacje i dyplomy przekazywał starosta p. Zbigniew Kierkowski oraz Komisja Konkursowa: p. Anna Maj i Joanna Strączek- Dziabała. W wyniku konkursu uczennica klasy II A Alicja Strączkiewicz zajęła II miejsce w pierwszej kategorii wiekowej.
SERDECZNE GRATULACJE

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian. Przepisy zawierają pewne wyjątki.

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

OGŁOSZENIE

Szkolny Klub Wolontariuszy „Pomocna Dłoń” ogłasza zbiórkę
na rodzinę z Włoszczowy, która w pożarze straciła dach nad głową i cały swój dobytek. Zbiórka będzie trwała do 20 grudnia 2021 r.
W związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich osób o otwartych sercach o udzielenie jakiegokolwiek wsparcia rzeczowego:
• produkty spożywcze;
• chemia;
• sprzęt gospodarstwa domowego;
• zabawki;
• itp.
Poszkodowana rodzina to trzej chłopcy w wieku 6 lat, 11 lat, 15 lat i ich rodzice.
W imieniu rodziny prosimy o pomoc.

DZIĘKUJEMY ZA DUŻY ODZEW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. 

  Jak co roku w naszej szkole Mikołaj obdarowuje prezentami. W tym roku też o nas nie zapomniał. Mikołaj rozdając prezenty prosił o piosenkę lub wierszyk według tradycji. Radość i uśmiech gościł u obdarowanych. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego 5 grudnia, uczniowie naszej szkoły zostali poproszeni o napisanie wierszyków. Tematem wierszy była przyjaźń i niesienie pomocy. Oto nagrodzone prace :

 

„Uśmiech”

Jestem Bartek super Zuch
wolontariat i pomoc to mój cel.
Dawać uśmiech to czysty gest,
który nie kosztuje nic.
Uśmiech i zadowolenie to dla każdego człowieka
ważna sprawa.
Taki mały uśmiech może pomóc
dzień radośnie przeżyć.
Więc pomagaj kolego innym
i pomoc nieś potrzebującym.
Wtedy jest zadowolony
każdy zuch z naszej szkoły.

Bartosz Wywiał
kl. II a

 

 

   Laureaci konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III pt. "Bajkowa postać"

  

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie wzięła udział w akcij pt. ,,Szkoła Pamięta" uczniowie uporządkowali bezimienne i opuszczone groby w okolicy oraz przygotowali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycij świąt zadusznych.

Do akcji włączyli się również wolontariusze naszego Szkolnego Klubu "Pomocna Dłoń" odwiedzili w tym roku szkolnym 2021/2022 cmentarze i zaopiekowali się opuszczonymi grobami.

„Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...." W myśl przytoczonych słów
9 GROMADA ZUCHOWA "POLNE KWIATKI" z Michałowa wraz z druhną phm. Beatą Tracz włączyła się w Akcję "Szkoła Pamięta". Jednym z działań było uporządkowanie GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA oraz bezimiennych i opuszczonych grobów. Święto zmarłych to pamięć o najbliższych, ale i też o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach... Dzielne i pracowite zuchy stanęły na wysokości zadania. Z pomocą przyszli im też rodzice. To była wspaniała lekcja patriotyzmu i okazja do zdobycia kolejnej zuchow.ej sprawności. Pamiętamy...!!!

Dziękujemy im za ich pracę i poświęcony czas

 

  List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.
List w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wśród dzieci w wieku 5-11 lat

Ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski poinformowali rodziców i opiekunów o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podkreślili, że rekomendacja opiera się na udowodnionych danych naukowych świadczących o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki. Wskazali również, że Polska miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w tej grupie wiekowej.

– Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat – wskazują ministrowie Przemysław Czarnek oraz Adam Niedzielski we wspólnym liście.

Szefowie resortów zdrowia oraz edukacji i nauki podkreślają, że celem wspólnego listu jest przekazanie rodzicom i opiekunom sprawdzonych informacji dotyczących szczepień: – Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

     

26 października 2021 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” uczniowie klas VIIa, VIIb i VIII Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Wszyscy czekali na ten wyjazd z dużą niecierpliwością. Wreszcie przyszedł ten wyczekiwany dzień. Pogoda na zwiedzanie w tym dniu była wymarzona. Uczniowie i nauczyciele pozytywnie nastawieni na zwiedzanie stolicy. Podróż przebiegła spokojnie. W Warszawie czekała na nas pani przewodniczka, która przywitała nas przed wejściem do Łazienek Królewskich. W rozmowie okazało się, że to nasza krajanka pochodząca z Buska Zdroju. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od poznania historii Łazienek oraz Belwederu stojącego tuż obok, którą przewodniczka przedstawiła nam przed zabytkowym pojazdem, który był ofiarowany przez Polaków dla Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Michałów otrzymała Dofinansowanie w wysokości 40 348,00 zł na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów następujących szkół:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach – klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sędowicach - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sędowicach – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie – klasy IV-VIII

Wkład własny finansowy w wysokości 10 090,00 został zapewniony z wpłat rodziców.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z dniem 1 września 2021 roku Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie rozpoczyna nowy rok szkolny 2021/2022 w formie tradycyjnych zajęć budynku szkoły i przedszkola.
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego będą miały charakter indywidualnych spotkań wychowawców z uczniami poszczególnych klas i oddziałów przedszkolnych.
Szczegółowe informacje na temat organizacji inauguracji roku szkolnego:
1. Inauguracja roku szkolnego 2021/22 rozpocznie się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Michałowie o godzinie 8.15.
2. Rozpoczęcie roku odbędzie się w poszczególnych salach lekcyjnych zgodnie z tabelą.

TABELA

3. Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy tylko Rodziców uczniów klasy 1 oraz dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii (Uczniów i Rodziców obowiązuje maseczka).
4. Uczniowie szkoły podstawowej są zobligowani zabrać ze sobą, obuwie na zmianę. Uczniowie klas: IIa, IIb, III,IV, V, VI, VIIA, VIIB, VIII.
5. W trakcie przejazdu autobusem do i ze szkoły uczeń jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust.
6. Dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem od strony placu zabaw.
7. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściemgłównym. Przy wejściu do szkoły każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk.
8. Inauguracja roku szkolnego 2021/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w sprzyjających warunkach może odbyć się na boisku wielofunkcyjnym.

                                                      Z poważaniem Edyta Zych
                                                      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie
                                                                                                                         

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie przedstawia harmonogram zajęć w trybie „hybrydowym” dla uczniów klas IV-VIII Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie od 17.05.-28.05.2021r.
Praca w klasach I-VIII odbywa się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
Z poważaniem
Edyta Zych
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

 Harmonogram zajęć w trybie „hybrydowym” dla uczniów klas IV-VIII Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie od 17.05.2021r. do 28.05.2021r.

                                                           

                                                              Szanowni Rodzice


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie przedstawia harmonogram prowadzenia zajęć w trybie „hybrydowym” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Michałowie od 26.04.-30.04.2021r.
Praca w klasach I-III odbywa się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
                                                                      Z poważaniem
                                                                      Edyta Zych
                                                                      dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA KLAS I-III 

                                                                                 Szanowni Rodzice
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie przedstawia harmonogram prowadzenia zajęć w trybie „hybrydowym” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej od 26.04.-30.04.2021r.
Praca w klasach I-III odbywa się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
                                                                      Z poważaniem
                                                                      Edyta Zych
                                                                      dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

 

Harmonogram zajęć hybrydowych

#SprzątamyDlaPolski - edycja wiosenna 2022

 22 kwietnia 2022r. uczniowie klas I-III i IV- VIII wzieli udział w ogólnopolskiej akcji "#SprzątamyDlaPolski - edycja wiosenna 2022" . Młodsi uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki jednorazowe sprzatali teren wokół szkoły, a starsi teren przyległy. Dzieci sprzątały teren  sprawnie, a efekty uczniów były zadawalające. Zebrane smieci zostały posegregowane i umieszczone w odpowiednich kontenerach. Celem tego przesięwzęcia było zachęcenie do wspólnego działania na rzecz poszanowania srodowiska. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       2021.04.19

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/22


Informuję, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, na rok szkolny 2021/22.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek zostały przyjęte. O wynikach rekrutacji wnioskujący zostali poinformowani telefonicznie.
Przypominam o obowiązku złożenia przez rodzica kandydata w terminie do 25 czerwca 2021r. potwierdzenia woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia.
                                                                                                                                                                                                                            Edyta Zych
                                                                                                                                                                                                                            dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                    2021.04.19                                  INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/22


Informuję, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola/Oddziałów Przedszkolnych Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, na rok szkolny 2021/22.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek zostały przyjęte. O wynikach rekrutacji wnioskujący zostali poinformowani telefonicznie.
Przypominam o obowiązku złożenia przez rodzica kandydata w terminie do 25 czerwca 2021r. potwierdzenia woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia
                                                                                                                                                                                                                      Edyta Zych
                                                                                                                                                                                                                     dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

 OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA PRZEDSZKOLE-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.
Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
ponadpodstawowych,
szkół dla dorosłych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.
Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.
Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

  W dniu 5 kwietnia 2022r. W klasie IV na technice odbyły się zajęcia praktyczne, dotyczące zasad przejazd przez różne skrzyżowania. Uczniowie na te zajęcia wykonali samochody z tektury, którymi jeździli po skrzyżowaniach ćwicząc zasady przejazdu. Samochody były bardzo pomocne w ćwiczeniach, ponieważ uczniowie mogli łatwiej zrozumieć, jak należy poruszać się po danym skrzyżowaniu. Była to bardzo ciekawa i atrakcyjna lekcja..

Deklaracja dostępności - do pobrania w wersji pdf
Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie.

Konkursy plastyczne

 Konkurs plastyczny  Zabytki powiatu pińczowskiego    

termin wykonania prac na etap szkolny 22.02.2021

Konkurs plastyczne KRUS "Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat wypadkom zapobiegamy" 

termin wykonania prac na etap szkolny 15.03.2021

                                                          KOMUNIKAT
                                       Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W związku z usunięciem awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie informuję, że od dnia 01.02.2021r. wszystkie oddziały przedszkolne i klasy I-III powracają do nauki w trybie stacjonarnym.
                                                                      Z poważaniem
                                                                      Edyta Zych
                                                                      dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

Zarządzenie Nr O.4.2021
Wójta Gminy Michałów
z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Michałów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym - Urząd Gminy w Michałowie (michalow.pl)

 

 

  Karolina Śliwa w finale Olimpiady Historycznej Juniorów
Karolina Śliwa, uczennica klasy 7 a Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie na początku roku szkolnego 2021/22 zgłosiła się do Olimpiady Historycznej Juniorów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne pod patronatem MEiN. Konkurs składa się z trzech etapów. Na pierwszym etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test wiedzy ogólnej z historii, najlepsi przechodzą do etapu okręgowego. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Karolina Śliwa w dniu 4 grudnia 2021 r. w Instytucie Historii UJK w Kielcach przystąpiła do części pisemnej. Uzyskany wynik dał jej przepustkę do części ustnej, która odbyła się w tym samym miejscu 10 grudnia 2021 r. Po eliminacjach ustnych troje uczniów z najlepszym wynikiem zostało wytypowanych do reprezentowania okręgu kieleckiego w eliminacjach centralnych. Karolina w marcu 2022 roku pojedzie do Poznania walczyć w finale. Gratulacje!

http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/aktualnosci/43

http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/uploads/Junior/Lista_uczestnik

%C3%B3w_zakwalifikowan.pdf

                                             KOMUNIKAT


                                                    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I – III powracają do nauki w trybie stacjonarnym.                                  Lekcje realizowane będą zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem zajęć.
W razie pytań, wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami klas.
                                                               Z poważaniem
                                                                   Edyta Zych
                                                           dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif