• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

W naszej szkole w ostatnich dniach odbyła się zbiórka charytatywna na poszkodowaną w pożarze ośmioosobową rodzinę z Iżykowic.

Wszystkie podarowane przedmioty i rzeczy zostały w dniu 4.03.2020 przekazane poszkodowanym. Rodzina i organizatorzy zbiórki składają serdeczne podziękowania uczniom naszej szkoły oraz ich rodzicom za zaangażowanie i pomoc.

                                                                                                        DZIĘKUJEMY

ZADANIA
SZKOLEGO KLUBU WOLONTARIATU


Przez cały rok szkolny trwa zbiórka korków oraz zużytych baterii.
Serdecznie zachęcamy całą społeczność uczniowską o zaangażowanie się w to zadanie.
Pamiętajcie pomagacie innym.

„Nie możemy robić rzeczy wielkich,
ale możemy robić rzeczy małe
z wielką miłością”

                          Matka Teresa z Kalkuty


Wrzesień w naszej szkole zaczął się akcją „ Czytamy pierwszakom i przedszkolakom”. Zadanie to miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych, jak i wśród starszych dzieci. Zainteresowanie i chęć zaprezentowania siebie i swoich umiejętności czytelniczych przerosło nasze oczekiwania.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom , którzy zaangażowali się w to zadanie.


W październiku nasi wolontariusze podjęli się zadania wykonania kartki okolicznościowej z okazji Dnia Nauczyciela. Wykonane ręcznie prace zostały dostarczone emerytowanym nauczycielom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście przez wolontariuszy. Uczniowie opowiadali o dużym zaskoczeniu i wzruszeniu byłych pracowników szkoły w Michałowie.
„Wszystkim pracownikom życzymy wszelkiej pomyślności, załączamy szczególnie wyrazy wdzięczności za trud wkładany w nasze wychowanie.”

                                                                                       Uczniowie Zespołu Placówek
                                                                                        Oświatowych w Michałowie


Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych. Wolontariusze podjęli się akcji sprzątania opuszczonych grobów, zapalili znicze i zostawili kwiaty.

KODEKS  ETYCZNY  WOLONTARIUSZA
 
Wolontariusz   powinien:
 
Być pewnym.
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym.

Być przekonanym.
Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 
Być lojalnym.
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 
Przestrzegać zasad.
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 
Mówić otwarcie.
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, Bądź zmieniły się w osobę stwarzającą problemy.
 
Chętnie uczyć się.
Rozszerzaj Swoją wiedzę.
 
Stale się rozwijać.
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą.
Będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 
Być osobą, na której można polegać.
Praca jest obowiązkiem. Wykonuj to, co zgodziłeś się robić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 
Działać w zespole.
Znajdź dla Siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                               Św. Jan Paweł II

W tym roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zaczął działać Szkolny Klub Wolontariatu.

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych , jest alternatywą   dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej i środowiska  lokalnego.

Opiekunami organizacji są panie:

Jolanta Pikus
Anna Golik
Anna Stępień-Buczak
Ewa Gręda

Wolontariat

to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariusz

to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • n1.jpg
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • plakat22---Kopia.jpg
 • tablica_01.jpg
 • wosp.gif