• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Zakończenie projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".
Uczniowie klasy III SP w Michałowie przeszli kurs nauki pływania w ramach projektu "Umiem pływać". Zajęcia na basenie odbywały się w terminie 12.04. - 24.06.2016r, dwa razy w tygodniu. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania, a także uświadomienie dzieciom , rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejętność pływania. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni "Delfinek" w Pińczowie, pod kierunkiem instruktorów : p.Artura Orła,p.Jarosława Stanka, wychowawcy klasy III p.Beaty Buczak i ratowników. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Program rozwijał sprawność fizyczną uczestników i ich uzdolnienia sportowe. Zajęcia pływackie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Ćwiczenia w formie zabawowej były okazją do ruchowego i emocjonalnego "wyżycia się" oraz dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Spora część dzieci uczestniczących w zajęciach nauczyła się pływać, a prawie wszystkie opanowały umiejętności unoszenia się na wodzie. Zajęcia zachęciły uczniów do systematycznego uprawiania sportu i aktywnego stylu życia. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a dowozy zapewnił Urząd Gminy w Michałowie.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • n1.jpg
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • plakat22---Kopia.jpg
 • tablica_01.jpg
 • wosp.gif