• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Temat tygodnia : "Wiosna na łące". W tym tygodniu dzieci wypowiadały się na temat wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Uczestniczyły w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych, rozwijając swoją sprawność fizyczną. Rozwinęły również umiejętność liczenia w zakresie pięciu. Ponad to poznały piosenkę pt. "Koncert", potrafią zatańczyć do melodii. Dodatkowo wykonały wiele prac plastycznych oraz pracę techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Potrafią opowiedzieć historyjkę do obrazków podanych przez nauczyciela. Na języku angielskim ćwiczyliśmy słownictwo związane ze zwierzętami w oparciu o zabawy ruchowe oraz piosenkę tematyczną "The Animal Flash".

 Temat tygodnia (7.06 do 11.06) to :,, Taki sam, ale inny ". W tym tygodniu dzieci słuchały opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Wypowiadały się na temat dzieci innych ras. Rozwijały swoją orientację przestrzenną oraz umiejętność liczenia w zakresie pięciu. Przedszkolaki potrafią wymienić cechy przyjaciela. Poznały piosenkę pt.,, Podajmy sobie ręce ", śpiewały i rytmicznie tańczyły do niej. Ponad to rozwijały swoją sprawność fizyczną poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych oraz zabawach porannych i ruchowych. Wykonały wiele prac plastycznych rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Na języku angielskim ćwiczyliśmy słownictwo związane z rodziną w zabawach ruchowych oraz manipulacyjnych.

  Temat tygodnia to :" Muzyka jest wszędzie". W tym tygodniu dzieci słuchały wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Odpowiadały również na pytania dotyczące wierszy i opowiadań. Ponad to porównywały liczebność zbiorów, posługując się zwrotami tyle samo oraz o jeden więcej. Oraz uzupełniały elementy do pięciu. Poznały piosenkę pt. "Dźwięki", poruszały się rytmicznie do niej. Poznały różne rodzaje muzyki, wiedzą jak wygląda koncert i co może wydawać dźwięki. Bawiły się przy muzyce, rozwijając swoją sprawność fizyczną poprzez różne zabawy ruchowe, orientacyjno-porzadkowe oraz muzyczno ruchowe. Wykonały wiele prac plastycznych oraz techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalamy kluczowe słownictwo związane z częściami twarzy w oparciu o piosenkę tematyczną "Funny face".

Temat tygodnia:,, Polska, mój dom". W tym tygodniu dzieci wypowiadały się na temat swojego domu, utrwalały nazwę i wygląd miejscowości, w której mieszkają. Porównywały liczebność zbiorów, łącząc elementy w pary oraz rozwijały orientację przestrzenną. Rozwijały swoją mowę poprzez słuchanie opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela. Ponad to nauczyły się tańca ludowego z okolic Mazowsza. Dodatkowo wykonały wiele prac plastycznych oraz pracę techniczną rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Rozwijałam u dzieci poczucie przynależności narodowej, nazywają poszczególne miasta, znają stolicę i najdłuższa rzekę Polski. Przedszkolaki uczestniczyły w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych, rozwijając w ten sposób sprawność fizyczną. Na języku angielskim poznały nowe słownictwo związane ze zwierzętami, w oparciu o zabawy ruchowe i piosenkę tematyczną "The frog says".

  Temat tygodnia :,, Zabawa w teatr". W tym tygodniu dzieci słuchały opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Potrafią wypowiadać się na temat teatru i odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela. Dodatkowo rozpoznają i nazywają kolory i potrafią ustalać równoliczność zbiorów. Uczestniczyły w zabawach porannych i ćwiczeniach gimnastycznych, rozwijając w ten sposób sprawność fizyczną. Ponadto uczyły się piosenki pt. "Tak się bawimy", potrafią do niej rytmicznie tańczyć. Przedszkolaki wykonały wiele prac plastycznych i pracę techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Znają baśnie i potrafią rozwinąć aktywność twórczą. Na języku angielskim ćwiczyliśmy słownictwo związane z częściami twarzy w zabawach ruchowych, twórczych oraz z elementami dramy.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif