• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

  Temat tygodnia to :" Muzyka jest wszędzie". W tym tygodniu dzieci słuchały wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Odpowiadały również na pytania dotyczące wierszy i opowiadań. Ponad to porównywały liczebność zbiorów, posługując się zwrotami tyle samo oraz o jeden więcej. Oraz uzupełniały elementy do pięciu. Poznały piosenkę pt. "Dźwięki", poruszały się rytmicznie do niej. Poznały różne rodzaje muzyki, wiedzą jak wygląda koncert i co może wydawać dźwięki. Bawiły się przy muzyce, rozwijając swoją sprawność fizyczną poprzez różne zabawy ruchowe, orientacyjno-porzadkowe oraz muzyczno ruchowe. Wykonały wiele prac plastycznych oraz techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalamy kluczowe słownictwo związane z częściami twarzy w oparciu o piosenkę tematyczną "Funny face".

  Temat tygodnia :,, Zabawa w teatr". W tym tygodniu dzieci słuchały opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela, rozwijając w ten sposób swoją mowę. Potrafią wypowiadać się na temat teatru i odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela. Dodatkowo rozpoznają i nazywają kolory i potrafią ustalać równoliczność zbiorów. Uczestniczyły w zabawach porannych i ćwiczeniach gimnastycznych, rozwijając w ten sposób sprawność fizyczną. Ponadto uczyły się piosenki pt. "Tak się bawimy", potrafią do niej rytmicznie tańczyć. Przedszkolaki wykonały wiele prac plastycznych i pracę techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Znają baśnie i potrafią rozwinąć aktywność twórczą. Na języku angielskim ćwiczyliśmy słownictwo związane z częściami twarzy w zabawach ruchowych, twórczych oraz z elementami dramy.

  Tematy tygodnia - "Wiosna na wsi" oraz "Wielkanoc". W tym tygodniu dzieci rozwijały swoją mowę poprzez słuchanie opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela. Nauczyły się również rymowanki. Rozwinęły umiejętność szeregowania przedmiotów według podanych cech. Ćwiczyły poprawną wymowę. Dodatkowo poruszały się odpowiednio do słyszanego akompaniamentu. Ponadto wymieniały produkty, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Dodatkowo potrafią wymienić wybrane zwyczaje wielkanocne. Przedszkolaki uczestniczyły w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych, rozwijając w ten sposób sprawność fizyczną. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Na języku angielskim przedszkolaki poznały nowe słownictwo związane z częściami twarzy.

 Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – Kuratorium Oświaty w Kielcach (kielce.pl)

  Temat tygodnia " Nadeszła wiosna". W tym tygodniu dzieci rozwijały swoją mowę, poprzez aktywne słuchanie opowiadań i wierszy przez nauczyciela oraz naukę rymowanek. Rozwijały swoją sprawność fizyczną poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych oraz zabawach porannych i ruchowych. Przedszkolaki rozwinęły umiejętność szeregowania, układały obrazki według wzrastającej liczby elementów i według malejącej liczby elementów. Ponadto rozwinęły umiejętności wokalne, śpiewając piosenkę związaną tematycznie z wiosną. Przedszkolaki wykonały wiele prac plastycznych i pracę techniczną, rozwijając w ten sposób sprawność manualną. Budziłam wśród dzieci zainteresowanie przyroda nieożywioną. Na języku angielskim ćwiczyliśmy słownictwo związane z ubraniami poprzez zabawy multisensoryczne i piosenki.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif