• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

 Grupa "Pięciolatki" (22.02-26.02.2021r.)
Temat tygodnia: Zwierzęta na świecie.
Dzieci poznały zwierzęta jakie żyją na świecie ich warunki niezbędne do rozwoju zwierząt, dostrzegły różnice w budowie dzikich zwierząt, nazywały domy zwierząt, sposób poruszania się i odżywiania.
Kształtowane były pojęcia i umiejętności liczenia do 8. Przedszkolaki uczyły się piosenki pt" Dżungla", wykonały prace plastyczne "Słoń" - dzieci malowały farbami oraz lepiły z plasteliny zwierzęta egzotyczne. 

  Temat tygodnia:,, Poznajemy kosmos ". W tym tygodniu omawialiśmy zagadnienia związane z kosmosem. Poprzez naukę rymowanek, słuchanie wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela, dzieci odpowiadały na pytania ich dotyczące, rozwijając w ten sposób mowę i myślenie. Rozwinęły również umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami porzadkowymi w zakresie 4. Uczyły się piosenki pt. "Trzej kosmici", poruszały się rytmicznie przy muzyce, wykonywały ćwiczenia gimnastyczne, rozwijając przy tym sprawność fizyczną. Wykonały wiele prac plastycznych i pracę techniczną, rozwijając sprawność manualną. Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalamy słownictwo związane z ubraniami w zabawach ruchowych, słuchowych oraz rytmicznych.

 Grupa "Pięciolatki" ( 08.02-12.02.2021r.)
Temat tygodnia: Tak mija nam czas.
Dzieci uczyły się nazw kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy, roli kalendarza w określaniu dni tygodnia, miesiąca, poznały wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego, nazwy pór dnia: rano, południe, wieczór i noc.
Pięciolatki kształtowały pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia. Największą atrakcją w tym tygodniu był bal karnawałowy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach tanecznych przy muzyce nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Przedszkolaki uczyły się piosenki pt "W zegarze mieszka czas ", wykonały prace plastyczne " Zegar" i " Ptaszek".

  Grupa "Pięciolatki" (15.02-19.02.2021).
Temat tygodnia: Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Dzieci poznawały świat, kule ziemską- globus: wskazywały kontynenty, oceany, morza, poznawały nazwy planet Układu słonecznego np. Mars, Wenus itp.
Pięciolatki kształtowały pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia w zakresie do 8.
Pięciolatki uczyły się piosenki pt " Ufoludki", wykonywały prace plastyczne "Rakieta kosmiczna", "Marsjanin".

 

  Temat tygodnia :,, Tak moja czas ". W tym tygodniu omawialiśmy zagadnienia związane z czasem, dzieci dostrzegały cykliczność dnia i nocy. Określały tempo wykonywanych czynności i ditrzegały rytm w stałych następstwach dni i nocy oraz upływający czas. Rozwijały swoją mowę poprzez naukę rymowanek, słuchanie wierszy oraz opowiadań. W dniu 9.02. odbył się bal karnawałowy. W miłej, przyjaznej atmosferze dzieci bawiły się i tańczyły. Odbył się też słodki poczęstunek. Ponad to dzieci wykonały wiele prac plastycznych i pracę techniczną, rozwijając w ten sposób swoją sprawność manualną. Wykonywały różne ćwiczenia gimnastyczne, rozwijając sprawność fizyczną. Na języku angielskim zostały wprowadzone w tematykę związaną z ubraniami.

 • efs.gif
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif