• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Znajdź właściwe rozwiązanie 

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

Celem głównym programu jest:

zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

I. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia - warsztat I. II. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II. III. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy – warsztat III. IV. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie  mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami – warsztat IV. V. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia  o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi - warsztat V.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • n1.jpg
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • plakat22---Kopia.jpg
 • tablica_01.jpg
 • wosp.gif