• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Prowadzenie zespołów tanecznych Tęcza i Skrzaty 

1. Biogram instruktora

         Beata Tracz od 15 lat jest instruktorem i opiekunem zespołów tanecznych w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie.
Uprawnienia do prowadzenia zajęć zdobyła na kursach tanecznych, choreograficznych, warsztatach tanecznych, które co pewien czas ponawia:
Kurs tańca narodowego i współczesnego z elementami klasyki (120 godzin – 1997r. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kielcach),
Kurs w zakresie tańca jazzowego i współczesnego. Zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w dniach 27-29 października 2000r. Trwał 18 godzin,
Kurs choreograficzny I stopnia. Zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w 2000r.Trwał 120 godzin,
Kurs choreograficzny II stopnia (100 godzin metodycznych od listopada 2002r. do czerwca 2003r. Organizatorem był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach),
Warzsztaty taneczne z zakresu tańca Disco – Dance, Funky – Jazz, Hip – Hop zorganizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w dn. 22-23 listopada 2003r. Szkolenie obejmowało 12 godzin,
Warsztaty szkoleniowe w zakresie Tańca Disco, Latino w cheerledingu oraz Mody taneczne, zorganizowane przez Kieleckie Studio Muzyczno – Artystyczne „BIT” oraz Studio Tańca „Twist” w dniu 06-07.11.2004r. Szkolenie obejmowało 14 godzin.
       Najpierw założyła zespół „Tęcza”, do którego należeli uczniowie
klas I – III. Po kilku latach ponownie zorganizowała nabór do zespołu dzieci w młodszym wieku szkolnym i nadała mu nazwę „Skrzaty” oraz z klas IV – VI do zespołu „Classic”. Zespół „Tęcza” od tego czasu skupiał, co czyni też obecnie młodzież. W miarę upływu lat tancerze poszczególnych zespołów płynnie przechodzą z zespołu „Skrzaty” do „Classic”, a te do zespołu „Tęcza”. W sumie 50 uczniów naszej szkoły tańczy w wyżej wymienionych zespołach.
W 2003r. Beata Tracz opracowała program zespołów tanecznych, który uzyskał pozytywną opinię instruktora tańca w Pińczowie Teresy Płachty. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu po 2 godziny z każdym zespołem.

01

Fot. Instruktorka Beata Tracz wraz z zespołem „Tęcza”.


         Tancerze podopiecznej reprezentowali szkołę na różnych konkursach i imprezach, zbierając laury na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, co zostanie przedstawione w dalszej części pracy.
Beata Tracz pozyskiwała pieniądze dla zespołów od następujących sponsorów tj. Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Państwowej Stadniny Koni w Michałowie, Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Rzeszowie. Część pieniędzy przeznaczała Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie.
Za otrzymane pieniądze kupowała materiał na stroje i regulowała koszty ich uszycia. Pokrywała opłaty za przejazdy na przeglądy taneczne, opłacała akredytacje za występy, dofinansowywała koszty pobytu tancerek na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
W chwili obecnej prowadzi ona dwa zespoły „Skrzaty” i „Tęcza”, nadal odnosi sukcesy, jest prężna, kreatywna, ma wiele pomysłów na dalszą pracę.

Prowadzenie zespołów tanecznych Tęcza i Skrzaty 

1. Biogram instruktora

         Beata Tracz od 15 lat jest instruktorem i opiekunem zespołów tanecznych w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie.
Uprawnienia do prowadzenia zajęć zdobyła na kursach tanecznych, choreograficznych, warsztatach tanecznych, które co pewien czas ponawia:
Kurs tańca narodowego i współczesnego z elementami klasyki (120 godzin – 1997r. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kielcach),
Kurs w zakresie tańca jazzowego i współczesnego. Zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w dniach 27-29 października 2000r. Trwał 18 godzin,
Kurs choreograficzny I stopnia. Zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w 2000r.Trwał 120 godzin,
Kurs choreograficzny II stopnia (100 godzin metodycznych od listopada 2002r. do czerwca 2003r. Organizatorem był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach),
Warzsztaty taneczne z zakresu tańca Disco – Dance, Funky – Jazz, Hip – Hop zorganizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w dn. 22-23 listopada 2003r. Szkolenie obejmowało 12 godzin,
Warsztaty szkoleniowe w zakresie Tańca Disco, Latino w cheerledingu oraz Mody taneczne, zorganizowane przez Kieleckie Studio Muzyczno – Artystyczne „BIT” oraz Studio Tańca „Twist” w dniu 06-07.11.2004r. Szkolenie obejmowało 14 godzin.
       Najpierw założyła zespół „Tęcza”, do którego należeli uczniowie
klas I – III. Po kilku latach ponownie zorganizowała nabór do zespołu dzieci w młodszym wieku szkolnym i nadała mu nazwę „Skrzaty” oraz z klas IV – VI do zespołu „Classic”. Zespół „Tęcza” od tego czasu skupiał, co czyni też obecnie młodzież. W miarę upływu lat tancerze poszczególnych zespołów płynnie przechodzą z zespołu „Skrzaty” do „Classic”, a te do zespołu „Tęcza”. W sumie 50 uczniów naszej szkoły tańczy w wyżej wymienionych zespołach.
W 2003r. Beata Tracz opracowała program zespołów tanecznych, który uzyskał pozytywną opinię instruktora tańca w Pińczowie Teresy Płachty. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu po 2 godziny z każdym zespołem.

01

Fot. Instruktorka Beata Tracz wraz z zespołem „Tęcza”.


         Tancerze podopiecznej reprezentowali szkołę na różnych konkursach i imprezach, zbierając laury na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, co zostanie przedstawione w dalszej części pracy.
Beata Tracz pozyskiwała pieniądze dla zespołów od następujących sponsorów tj. Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Państwowej Stadniny Koni w Michałowie, Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Rzeszowie. Część pieniędzy przeznaczała Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie.
Za otrzymane pieniądze kupowała materiał na stroje i regulowała koszty ich uszycia. Pokrywała opłaty za przejazdy na przeglądy taneczne, opłacała akredytacje za występy, dofinansowywała koszty pobytu tancerek na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
W chwili obecnej prowadzi ona dwa zespoły „Skrzaty” i „Tęcza”, nadal odnosi sukcesy, jest prężna, kreatywna, ma wiele pomysłów na dalszą pracę.

str. 2

2. Repertuar zespołów

         Celem zajęć zespołów tanecznych jest rozwijanie poczucia rytmu, zwinności, lekkości ruchów ciała, wrażliwości estetycznej, kształcenie odpowiedniej postawy do muzyki i do tańca, podnoszenie umiejętności warsztatowych tancerzy, pobudzanie twórczej wyobraźni i inicjatyw ćwiczących.
Uczniowie uczestnicząc w zajęciach podnoszą swoje umiejętności taneczne, poznają technikę taneczną różnych tańców, rozwijają zainteresowania, wrażliwość estetyczną, wyzwalają uczucie radości.

W czasie zajęć instruktorka realizuje następujące treści:
poczucie rytmu,
ćwiczenia utaneczniające,
ćwiczenia techniki tańca,
kombinacje taneczne,
improwizacje muzyczną.

        Na początku zajęć prowadzone są ćwiczenia kształcące prawidłową postawę, bardzo ważną dla utrzymania prawidłowej sylwetki w tańcu. Oprócz techniki kroków tanecznych ćwiczone jest poczucie rytmu, płynność ruchu., umiejętności wyrażania uczuć w tańcu oraz zwracana jest uwaga na ogólne wrażenie artystyczne tancerzy.
Instruktorka sama opracowywała układy taneczne, zdawała się również na sugestie podopiecznych, dobierała muzykę, dopasowywała kroki taneczne, figury, następnie tworzyła choreografię.

Dla zespołu „Skrzaty” i „Tęcza” przygotowywała następujące układy taneczne: *
taniec dyskotekowy,
inscenizacje taneczne do piosenek,
hip – hop,
taniec jazzowy,
klasyczny,
grecką zorbę,
poleczkę,
krakowiaka,
poloneza.

„Classic” to zespół tańca towarzyskiego. Dzieci poznały następujące tańce:
walc wiedeński,
cha - chę,
sambę,
jive.

Repertuar zespołów ma na dalszy rozwój ich działalności oraz przyczynia się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na ruch, muzykę i właściwą interpretację kroków tanecznych.

str. 3

3. Sukcesy zespołów tanecznych: „Tęcza”, „Skrzaty” i „Clasic”

      Aby praca młodych ludzi była bardziej satysfakcjonująca, zespoły taneczne Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie uczestniczą w przeglądach konkursowych. Ich sukcesy przedstawiają się następująco:

Osiągnięcia zespołu „Tęcza”.
W Harcerskich Spotkaniach Artystycznych w Kielcach zespół „Tęcza” zdobył:
w 1997 roku II miejsce
w 1998 roku I miejsce
w 1999 roku II miejsce

w 2000 roku
W VIII Wojewódzkich Konfrontacjach Dziecięcych Zespołów Tanecznych  w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, zespół taneczny „Tęcza” z Gimnazjum w Michałowie zdobył wyróżnienie;
W VI Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych „Małogoszcz 2000” zespół „Tęcza” z Michałowa otrzymał dyplom za żywiołowość w tańcu disco;
w 2001 roku
W XXVIII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2001” zespół „Tęcza” z Michałowa otrzymał wyróżnienie za artystyczną wypowiedź oraz gratulacje zdobycia okolicznościowej Odznaki Festiwalowej „Jodła”, „Realizując zaproponowane zadania zespół wykazał się pomysłowością, pracowitością”;

02

 

Fot. Zespół „Tęcza” z instruktorką Beatą Tracz.

w 2003roku
W Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych na szczeblu wojewódzkim w kategorii zespołów harcerskich zespół „Tęcza” zdobył I miejsce i nominację na Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, w którym brał udział;

03

Fot. Tancerki zespołu „Tęcza” z pucharem


           W I Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand – Prix Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury „Kielce 2003” w kategorii: Taniec nowoczesny do 15 lat zespół „Tęcza” zajął - III miejsce i nominację na Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej;

w 2004 roku
W Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych na szczeblu wojewódzkim w kategorii zespołów harcerskich zespół „Tęcza” zdobył: III miejsce i nominację na Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej;

04

Fot. Zespół „Tęcza” w tańcu „Taniec dobra”.

W Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych „Staszów 2004” zdobył wyróżnienie.

Osiągnięcia zespołu „Skrzaty”
W VI Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych „Małogoszcz 2000” zespół „Skrzaty” z Michałowa otrzymał dyplom za wrażenie estetyczne;

05
Fot. Zespół „Skrzaty” w tańcu Zorba.

Podczas VII Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych „Małogoszcz 2001” Zespół Taneczny „Skrzaty” z Michałowa otrzymał dyplom za dziecięcy urok i wdzięk; 

06
Fot. Zespół „Skrzaty” w tańcu Polka

W Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych „Jędrzejów 2004” i w roku 2005 Zespół Taneczny „Skrzaty” z Michałowa otrzymał wyróżnienie.

07
Fot. Zespół „Skrzaty” w Krakowiaku


Osiągnięcia zespołu „Classic”
W X Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Małogoszczu brał udział w 2004 roku i zdobył wyróżnienie;

08
Fot. Zesół „Classic” z wychowawczynią Anetą Koselarz

09
Fot. Zesół „Classic” w Walcu wiedeńskim

          Tancerze chętnie uczestniczą w zajęciach i reprezentują szkołę na różnych konkursach i imprezach. Grupy taneczne uświetniały wiele ważnych wydarzeń z życia szkoły, gminy, powiatu pińczowskiego.
Uświetniają różne szkolne uroczystości np. Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy. Wspierały też podczas turniejów sportowych. Występowały m.in. na uroczystości wręczania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji, podczas obchodów powiatowego Święta Ludowego, Święta Plonów, Dni Ponidzia, Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, towarzyszyła akcji „Krew darem życia”.
Corocznie występują podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej   Pomocy;
Gościnnie wystąpiły podczas uroczystości z okazji 40 – lecia Szkoły w Sędowicach. W Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju podczas „Przeglądu Śpiewających Szóstek”.
Występowały też w uroczystościach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie np. corocznie Dni Ponidzia, Nocy Świętojańskiej, podczas Prezentacji Artystycznych „Gitarą i piórem”.
Ostatnio uświetniły uroczystość z okazji 80 lecia Straży Pożarnej w Pawłowicach.
Liczne występy zespołów tanecznych „Tęcza”, „Skrzaty”, „Classic” opisywała lokalna prasa, ukazując je jako atrakcje danego wydarzenia.
„Każdy sukces zespołów jest dziełem systematycznej pracy. Sam talent nie wystarczy, aby zajmować w konkursach czołowe miejsca. Mimo wysiłku widać na twarzach tancerzy uśmiech, a o to właśnie chodzi, aby to,
co robią przynosiło im zadowolenie”.18
Załączniki

Opracowanie: Aneta Koselarz
{backbutton}
 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif