• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej

,, Dziecko z cukrzycą w szkole

W styczniu 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie rozpoczęto akcję informacyjną na temat cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej.

Celem realizowanego programu jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia problemów ucznia z tą nieuleczalną chorobą.

 

Program zawiera podstawowe informacje o cukrzycy typu 1:

- zasady postępowania w codziennym życiu

- metody leczenia

- stany nagłe

- adaptację do życia społecznego.

Kierując się zasadą leczenia dziecka, a nie choroby, podstawowe wiadomości medyczne zostały rozszerzone o ważny dla nauczycieli i rówieśników opis stanu emocjonalnego oraz wzajemnych zależności, jakie występują w tej chorobie pomiędzy przebiegiem samej cukrzycy , jakością leczenia, stresem szkolnym i relacjami z innymi ludźmi. Poszerzenie wiedzy poprzez wyjaśnienie istoty choroby i zasad postępowania pozwoli przezwyciężyć lęk, jaki wywołuje ta choroba. Autorzy programu mają nadzieję, że pozwoli to przyczynić się do lepszej adaptacji dziecka z cukrzycą do życia w społeczności szkolnej i zniesienia piętna ,,inności”.

Program obejmuje oddzielnie przygotowane informacje dla:

- ucznia chorego na cukrzycę

- rówieśnika ucznia chorego

- rodzica.

Styczeń 2013r Koordynator działań : nauczyciel biologii Grażyna Rusińska

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif