• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

        

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz Przedszkole w Michałowie przystąpiły do akcji MEN „Szkoła pamięta”. W związku z tym uczniowie i nauczyciele podjęli działania, które miały na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń dla naszego narodu, jak również dla społeczności lokalnej.

        W ramach tej akcji zuchy z gromady zuchowej „ Polne kwiatki” wraz z opiekunem organizacji, panią katechetką i rodzicami uporządkowali Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. Zgrabili liście, posprzątali wokół grobu, a także zapalili na grobie znicze i położyli kwiaty. Była też okazja do refleksji nad przemijaniem, sensem ludzkiego życia i gotowością poświęcenia go dla dobra przyszłych pokoleń. Nie zapomniano też o zmarłych pedagogach pracujących przed laty w naszej szkole. Za ich wieloletni trud włożony w wychowanie i kształtowanie postaw ludzi młodych, należy się pamięć i wdzięczność. Ofiarowaliśmy w ich intencji swoją modlitwę i zapalony znicz. Odwiedziliśmy też kilka opuszczonych grobów, zaniedbanych, czasem bezimiennych. W miarę naszych możliwości posprzątaliśmy je.
Uczniowie klas starszych  wraz z opiekunem wolontariatu przygotowali kącik, gdzie umieścili wiersze znanych poetów i inne sentencje związane z Dniem Wszystkich Świętych.
Uczniowie młodszych klas oraz dzieci z grupy przedszkolnej wykonali stroiki z zielonych gałązek i kwiatów. Rodzice dzieci zakupili chryzantemy i znicze.
Na terenie szkoły i przedszkola pojawiły się wystawki prac plastycznych i gazetki tematyczne, które w swojej treści wyrażały pamięć o zmarłych, o ludziach znanych, zasłużonych dla Ojczyzny jak i tych zwyczajnych. Uczniowie klasy III zamieścili na gazetce klasowej też wiersze, które na tę okoliczność ułożyli.

 • efs.gif
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif