• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Komunikat
w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów klas IV- VIII
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie

 

WNIOSEK 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość udziału uczniów klas IV-VIII w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów .Konsultacje nie są obowiązkowe dla uczniów.

1.Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły przekazują dziecko opiekunowi w przedsionku szkoły drzwi wejściowych. Uczeń będzie poddany mierzeniu temperatury (po wyrażeniu zgody przez rodzica/prawnego opiekuna). Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie wyrazi zgody na pomiar temperatury, dziecko nie ma możliwości udziału w konsultacjach.

2.Na konsultacje uczeń powinien przyjść z konkretnymi pytaniami lub problemami dotyczącymi zagadnień związanych z treściami podstawy programowej w celu poprawy oceny, uzupełnienia braków, gdy inny kanał komunikacji jest niemożliwy.

3.Do szkoły uczeń powinien zabrać własny zestaw podręczników i przyborów, ponieważ nie będzie miał możliwości pożyczenia ich od innych osób.

4.Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny. Chęć udziału uczniowie zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu konsultacje z jednodniowym wyprzedzeniem, korzystając z komunikatora TEAMS. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi odpowiednio wcześniej, aby nie blokować miejsca innym chętnym. Uczeń przychodzi do szkoły wraz z wypełnionym przez rodzica/prawnego opiekuna stosownym wnioskiem.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif