• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

,,ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Program profilaktyki palenia tytoniu,, Znajdź właściwe rozwiązanie” jest realizowany w ZPO Michałów od listopada 2012 roku , adresowany dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

 

Odsetek młodzieży w Polsce rozpoczynającej palenie w wieku:

- 11 lat i mniej wynosi 13,8 %

- 12 lat wynosi 9,2%

- 13 lat wynosi 9,6 %

- 14 lat wynosi 11,3%

- 15 lat wynosi 9,7%

Odsetek młodzieży palącej papierosy codziennie zwiększa się wraz z wiekiem , wykazuje też zróżnicowanie regionalne . Największy odsetek zanotowano w województwie świętokrzyskim- 20,3%, najmniejszy w podkarpackim- 5,1%.

Konieczność interwencji w kierunku uchronienia przed inicjacją palenia tytoniu i wejścia w nałóg podyktowana jest również skumulowaniem w tym okresie życia wielu psychospołecznych czynników ryzyka palenia tytoniu, w tym m.in. socjodemograficznyc , t.j.:

 1. Wiek i płeć ucznia.
 2. Status społeczny, stan rodzinny, wykształcenie rodziców.
 3. Problemy wieku dojrzewania.
 4. Czynniki środowiskowe.
 5. Czynniki interpersonalne( palenie rodziców, rodzeństwa, rówieśników, zachowanie grup rówieśniczych, więzi społeczne).
 6. Normy i obyczaje środowiskowe, w tym reakcje rodziców na palenie tytoniu przez dziecko
 7. Dostępność wyrobów tytoniowych.

Cele programu

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb , a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych , uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Zalecenia programowe

Efektem realizacji programu powinno być:

 1. Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 

 1. nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
 2. palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe , jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
 3. oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 4. zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 5. wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
 6. wiekszość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
 7. reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
 8. dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
 9. sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

II. Kształtowanie postaw:

 

 1. zobowiązujących do niepalenia,
 2. dumy z faktu niepalenia,
 3. wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,
 4. odpowiedzialności za własne zdrowie.

III. Rozwinięcie umiejętności do:

 1. przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,
 2. wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,
 3. przeciwstawiania się palenia tytoniu,
 4. wspierania ludzi palących , którzy pragną zerwać z nałogiem.
 5. Listopad; 2012r Nauczyciel chemii i biologii: Grażyna Rusińska
 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif