• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Michałów”

      W ramach programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Michałów” w Szkole Podstawowej w Michałowie od 01.10. 2013r prowadzone są następujące zajęcia:


- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – nauczyciel prowadzący zajęcia – Beata Tracz
-  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - nauczyciel prowadzący zajęcia – Beata Buczak
-  zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych - nauczyciel prowadzący zajęcia – Anna Golik
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - nauczyciel prowadzący zajęcia – Wioletta Hera
Przed przystąpieniem do projektu   nauczycielki klas I-III Szkoły Podstawowej dokonały diagnozy swoich uczniów. Na jej podstawie przydzielono uczniów do poszczególnych zajęć.  
Zajęcia te mają na celu wyeliminowanie u dzieci trudności  w czytaniu i pisaniu, trudności w przyswajaniu wiedzy, zaburzeń mowy, oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności  matematyczno-przyrodniczych.

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif