• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Zajęcia taneczne

Uczniowie kl. III corocznie uczestniczą w nauce tańca narodowego „Polonez”. Poznany układ   prezentują podczas uroczystego zakończenia szkoły.  Pod kierunkiem  nauczyciela pani Beaty Tracz uczniowie sukcesywnie poznają kroki i figury, które później komponowane są w cały układ taneczny. Zajęcia zachęcają młodzież do większej aktywności ruchowej i dbałości o prawidłową postawę ciała.

Zajęcia na basenie "Delfinek"

Uczniowie gimnazjum mają możliwość uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach na basenie "Delfinek" w Pińczowie, w ramach których pod okiem instruktora  jedni uczą się pływać, inni   doskonalą swoje umiejętności pływackie. Zorganizowanie tych zajęć była możliwe dzięki środkom finansowym Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


  Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość rozwijać sprawność fizyczną, doskonalić technikę i taktykę gier zespołowych, poznawać nowe dyscypliny sportu oraz przygotowywać się do udziału w turniejach i zawodach sportowych.

Lekcje wychowania fizycznego cieszą się wśród uczniów naszej szkoły bardzo dużym zainteresowaniem. Są one doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności, kształtowania  sprawności fizycznej, do zdrowej rywalizacji, dbania o tężyznę fizyczną. Wśród uczniów rozbudzane są pasje i zainteresowania.

Scenariusz zajęć piłki nożnej w Gimnazjum

Scenariusz zajęć piłki siatkowej w Gimnazjum
 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif