• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg


16 października 2018 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Michałowie gościliśmy pracowników oddziału KRUS w Pińczowie, Pielęgniarkę, Funkcjonariusza  Komendy Policji oraz przedstawiciela Straży Pożarnej, którzy przeprowadzili edukację dla bezpieczeństwa uczniów klas I-III naszej szkoły oraz innych szkół podstawowych z terenu gminy Michałów. Tę niecodzienną uroczystość rozpoczęli adresaci spotkania, dzieci, którzy na tle przepięknej scenografii, w kolejnych odsłonach bajki ,,W Krusikowie jest bezpiecznie”, wcielając się w role bohaterów: bączka – Okruszka i pszczółki – Kruszynki pokazywali sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi, w trakcie prac polowych i na podwórku. Ukazując określone zachowania dzieci w różnych sytuacjach życiowych, jednocześnie przestrzegali swoich kolegów przed istniejącymi zagrożeniami w gospodarstwie rolnym. Następnie pani kierownik KRUS-u wskazywała sposoby zapobiegania tragediom w gospodarstwie rolnym. Przedstawiciel Straży omówił  zasady prawidłowego zachowania się w czasie pożaru lub wypadku, zwrócił uwagę na problem ulatniającego się tlenku węgla w zbliżającym się okresie grzewczym i zapoznał ze sposobem postępowania w przypadku takich zagrożeń.

Z kolei zaproszony Funkcjonariusz Policji poruszył temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych, w szczególności w drodze do i ze szkoły oraz przypomniał o konieczności noszenia odblasków po zmroku, utrwalał numery alarmowe i uczył, jak ich używać. Na koniec pani Pielęgniarka przypomniała wszystkim, jak należy się zachować wobec rannych i poszkodowanych oraz jak należy prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Najodważniejsi zademonstrowali resuscytację na fantomie.
Uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Edukację dla bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły przeplatały gry i zabawy ruchowe oraz popisy muzyczno - taneczne przygotowane przez uczniów poszczególnych szkół. Dużo emocji i pozytywnych wrażeń wywołał konkurs plastyczny na temat ,,Bezpieczna droga do szkoły” oraz układanie ogromnych puzzli obrazujących Krusikowo. Na zakończenie uroczystości mali bohaterowie spotkania zostali obdarowani słodkimi upominkami.
Powyższe działania miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnianiem zapobiegania wypadkom, których uczestnikami są najczęściej dzieci. Różnorodne przykłady oraz ocena właściwego i niewłaściwego postępowania bohaterów widowiska, w czasie codziennych zajęć w gospodarstwie, służyły promowaniu pozytywnych zachowań dzieci podczas prac w gospodarstwach rolnych.

 • efs.gif
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • wosp.gif