• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

 

     Wychowankowie Samorządowego Przedszkola w Michałowie oraz Oddziałów Przedszkolnych  w Samorządowej Szkole Podstawowej w Michałowie regularnie uczestniczą w zajęciach ruchowych organizowanych w przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Podstawową formą realizacji zadań wychowania fizycznego w naszym przedszkolu są zabawy ruchowe. Są one bardzo lubianą formą aktywności fizycznej i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków przedszkola. Wynika to zapewne z różnorodności zabaw i innych form aktywności ruchowej oferowanych przez naszą placówkę, swobody działania i sprawdzenia się z rówieśnikami.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych związanych z aktywnością fizyczną wprowadza dzieci w radosny nastrój i dostarcza im wielu emocji i wrażeń.                        

Scenariusz 1

Scenariusz zajęć ćwiczeń gimnastycznych w grupie dzieci 3 i 4-letnich
Grupa: 3 i 4 latki
Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kolorowych chustek.

 Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności ogólnorozwojowej oraz naturalnej spontaniczności podczas wspólnych zabaw z chustami;
- rozwijanie naturalnych czynności ruchowych;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zabawach z rekwizytami.
Cele szczegółowe:
- omawia wygląd chusty;
- udziela odpowiedzi na pytania w miarę swoich możliwości;
- chętnie uczestniczy w zabawach z chustą;
- słucha poleceń i instrukcji nauczyciela;
- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw z chustą;
- wykonuje pracę wg własnego pomysłu;
- czerpie radość z zabawy;
- doskonali spostrzegawczość i refleks.
Forma zajęć: indywidualna
Metody:
- czynna- zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń
- słowna- rozmowa kierowana
- aktywizująca- elementy pedagogiki zabawy
Środki dydaktyczne: kolorowe chustki, płyta CD
Przebieg:
I. Część wstępna:

Nauczyciel rozdaje chustki i każde z dzieci wypowiada się na temat swojej chustki ( kolor, rozmiar, materiał itp.)

• Dzieci maszerują po obwodzie koła.
Dziecko maszeruje, machając nią nad głową – pozdrawia swoich kolegów.


• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ukryte dzieci”
Dzieci biegają po sali, swobodnie bawiąc się chustkami. Na mocne uderzenie w tamburyn przykucają i nakrywają się chustką, aby jak najmniej było je widać; dwa uderzenia w tamburyn są sygnałem do ponownego ruchu.


II. Część główna:
• Ćwiczenia tułowia „Dotknij chustki”
Dzieci układają chustki przed sobą na podłodze i stają przed nimi w niewielkim rozkroku; wykonują skłon w przód, starając się dotknąć rękami środka chustki; następnie prostują się i klaszczą dwa razy nad głową.

• Ćwiczenie mięśni grzbietu „Wędrująca chustka”
Dzieci w siadzie klęcznym, chustkę mają rozciągniętą za rogi jak wstążkę położoną tuż przy kolanach. Odsuwają chustkę obiema rękami jak najdalej w przód z jednoczesnym skłonem tułowia, a następnie ponownie przysuwają ją do kolan (w czasie ćwiczenia dzieci nie unoszą się z pięt).

• Zabawa na czworakach „Chowamy się”
Dzieci poruszają się na czworakach wokół chustki położonej na podłodze; na sygnał jak najszybciej nakrywają się chustką – chowają się, aby nie było ich widać.
• Ćwiczenie równowagi „Utrzymujemy równowagę”
Dzieci stoją na jednej nodze, drugą zgiętą w kolanie pod kątem prostym podnoszą w górę. Przewieszają chustkę przez kolano wzniesionej nogi i przenoszą ramiona w bok, wytrzymując przez chwilę pozycję równoważną. Następnie zabierają chustkę i ćwiczenie wykonują na drugiej nodze.

• Zabawa bieżna „Odszukaj swoją chustkę”
Dzieci rozkładają chustki na podłodze; biegają pomiędzy nimi w rytm tamburynu. Podczas przerwy w grze jak najszybciej odszukują swoją chustkę i siadają na niej.

• Skoki „Przez chustkę”
Dzieci układają chustki przed sobą na podłodze. Na polecenie nauczyciela przeskakują przez nie do przodu i do tyłu, najpierw wolno, potem szybciej.

III. Część końcowa
• Ćwiczenie wyprostne „Ściągamy łopatki”
Dzieci trzymają chustkę zgiętymi rękami na plecach; spacerują po sali, naprężając chustkę i rozluźniając. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłową postawę podczas wykonywania ćwiczenia.
• Ćwiczenia stóp „Sprytne stopy”
Dzieci stawiają stopę na chustce rozłożonej na podłodze. Na dany sygnał zbierają chustkę palcami stopy, ściągając ją pod piętę (jakby fastrygowały materiał). Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą stopą.
• Siad prosty podparty.
Chustka leży przy lewej stopie; dzieci chwytają ją palcami prawej stopy i przekładają ją kilka razy przez lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonują drugą nogą.
• Ćwiczenia oddechowe „Falująca chustka”
Dzieci trzymają rozłożoną chustkę w rękach, dmuchają na nią delikatnie lub mocno, obserwując w jaki sposób się porusza. Nauczyciel zwraca uwagę na nabieranie powietrza nosem, a wydychanie ustami.
• Improwizacje ruchowe „Tańczące chustki”
Dzieci poruszają się przy dowolnej muzyce tanecznej, swobodnie interpretując ją ruchem ciała i chustki.
• Zabawa uspokajająca „Posłuszne chustki”
Dzieci maszerują po obwodzie koła z delikatnymi wymachami chustki nad głową; potem odkładają chustki na wyznaczone miejsce.

 

Scenariusz 2

Zabawy i gry z chusta animacyjną

  Scenariusz zajęć:

Miejsce zabaw: sala przedszkolna

Przybory:  chusta animacyjna, woreczki, piłeczka tenisowa, miękka piłka (np. plażowa)

Cele ogólne:
- rozwijanie wrażeń wzrokowych ,dotykowych
- usprawnianie ruchowe
- rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej
- kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się
- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa

Cele szczegółowe ( dziecko)
    - nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami poprzez współdziałanie w grup rówieśniczej
    - odczuwa radość wspólnej zabawy
    - doskonali zwinność i zręczność
    - odczuwa stan relaksu i odprężenia
 
Metody pracy:
-słowna
-ćwiczenia praktyczne
-ćwiczenia twórcze

Forma zajęć : grupowa

Przebieg zajęć:

1. Muzyczne powitanie zabawą muzyczno-ruchową „ W kole”

Chodźmy wszyscy tu do koła zabawimy się wesoło
Witamy Was wszyscy wraz na zabawę nadszedł czas
Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga
Cały tułów oraz głowa, witamy Was – x3

2. Podanie celu i tematu zajęć
3. Zabawy z chustą bez przyborów:
a) Morskie fale
Uczestnicy zabawy stoją w kole trzymając za uchwyty chusty. Wachlują chustą wywołując sztorm na morzu- mocne potrząsanie, na hasło „ cisza na morzu” delikatnie wachlują chustą.
b) Rybak i rybki
Uczestnicy trzymają chustę za brzegi. Prowadzący wybiera cztery osoby, które przyjmują role rybaka i rybek. Rybak wchodzi na chustę i stara się złapać pływające w wodzie ( biegające pod chustą) rybki. Bawiący się falują chustą, utrudniając w ten sposób zadanie rybakowi.
c) Spadochron
Wersja 1
Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Część grupy siada
w siadzie skrzyżnym pod chustą. Osoby trzymające chustę równocześnie unoszą ją w górę, w dół.
Wersja II
Uczestnicy stojąc bokiem trzymają jedna dłonią chustę. Na hasło prowadzącego podnoszą chustę energicznym ruchem  w górę, natomiast sami wchodzą pod chustę i kucając na jej brzegach nakrywają się nią tworząc w ten sposób namiot.
d) Bieganie pod chustą
Uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty. Na hasło nauczyciela podnoszą ją jednocześnie w górę. W tym czasie przebiegają pod nią osoby, których dotyczy polecenie osoby prowadzącej, zamieniając się przy tym miejscami.
e) Kwiat lotosu
Jedna osoba siedzi na środku chusty z nogami pod brodą, pozostali uczestnicy zabawy trzymają chustę za brzegi. Zwracają się w prawą stronę i idąc powoli, zawijają siedzącego. Gdy jest on zawinięty do wysokości ramion, zatrzymują się i na hasło prowadzącego równocześnie i szybko cofają się.
f) Uciekaj do domku
Połowa uczestników zabawy trzyma napięta chustę, tworząc ruchomy domek. Pozostali- kurczaki stoją w rozsypce po całej sali. Jedna osoba, oznaczona szarfą, jest lisem. Na sygnał prowadzącego wszystkie kurczaki biegają po całej Sali. Słysząc ponowny sygnał uciekają przed lisem pod chustę. Złapane kurczaki wykonują polecenia lisa, np. 5 przysiadów, 5 podskoków na jednej nodze…

4. Zabawy z piłką:
a)Kopnij piłkę
Uczestnicy stoją, trzymając napiętą chustę, pod którą znajduje się piłka. Jedna osoba kopie piłkę, a inna, na wyczucie, przejmuje i podaje do następnej. Piłka powinna toczyć się po ziemi.
b) Piłka nożna
Uczestnicy trzymają napiętą chustę. Prowadzący dzieli uczestników na dwie drużyny. Zadaniem każdej z nich jest przerzucenie piłki na stronę przeciwników, tak aby spadła poza nią. Stojący po przeciwnej stronie starają się do tego nie dopuścić i próbują przerzucić piłkę na drugą stronę. Mogą się ratować odbiciem piłki głową.
c) Bilard
Grupa wachluje chusta, na której jest piłeczka tenisowa. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty.

5. Zabawy bez przyborów:
a)Pułapka
Część osób kładzie się pod chustę. Reszta wachluje chusta, po chwili kładzie ją na leżących i przytrzymuje jej brzegi. Osoby znajdujące się pod chusta, starają się spod niej wydostać.
b) Kolorowa gwiazda
Wszyscy leżą na chuście ( nogi mają zwrócone do jej środka). Jednocześnie wykonują polecenia:
- turlamy się 2 razy w prawo,
- trzymamy się za ręce, podnosimy je do góry, kładziemy je za głowę i znowu podnosimy do góry,
- trzymając się za ręce podnosimy się i siadamy,
trzymając się za ręce podnosimy się i wstajemy, a następnie kładziemy się,
- trzymając się za ręce podnosimy nogi w górę, siadamy opuszczając stopy.

6. Zabawy z woreczkami
Zbieramy woreczki
Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. W odległości dwóch kroków za każdym z nich znajduje się woreczek. Na sygnał każdy ciągnie chustę w swoją stronę, starając się podnieść woreczek.

7. Zabawa wybrana przez dzieci , np. Rekin
Uczestnicy siedzą w kręgu trzymając chustę na wysokości barków. Są oni turystami kąpiącymi się w morzu. Pod chustą jest jedna osoba- rekin, który poluje na turystów, wciągając ich za nogi pod chustę.
Kiedy rekin wciąga ofiarę do wody, ta krzyczy „ rekin”. Na pomoc przybiega ratownik stojący za turystami na brzegu morza i stara się uratować turystów ciągnąc ich za ręce. Osoba wciągnięta do morza staje się rekinem.

8. Podsumowanie zajęć
- Która zabawa sprawiła ci najwięcej radości?
- Czy była zabawa, która Ci się nie podobała?

9. Muzyczne pożegnanie

Wszyscy pięknie dziękujemy za wspólna zabawę
 Może znów się zobaczymy, znów się zabawimy
 Raz w prawo, raz w lewo i w przód i w tył
 Byś długo pamiętał, żeś z nami był- x

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif