• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

 

    Środowisko przedszkolne jest istotnym miejscem kształtowania właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych. Propagując zdrowy styl życia wśród naszych wychowanków, realizujemy w naszym przedszkolu programy związane z edukacją zdrowotną. W roku ubiegłym braliśmy udział w konkursie IV edycji programu edukacyjnego na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych „Mamo, Tato, wolę wodę” i jako jeden z laureatów konkursu otrzymaliśmy patronat   programu „Mamo, Tato, wolę wodę!” W tym roku jesteśmy w trakcie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Rozumiejąc powagę akcji oraz znane powiedzenie „Ruch to zdrowie” dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachęcić dzieci do systematycznego uprawiania ruchu i kształtowania nawyków prozdrowotnych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszelkich formach aktywności, szczególnie w grach i zabawach z elementem sportowej rywalizacji. 

Scenariusz 1

Gr. wiekowa: 6 - lat
Prowadząca zajęcia:  mgr Lidia Kościńska
Temat zajęć: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – sportowa rywalizacja a zdrowe odżywianie.
Czas trwania zajęć: 60 minut
Miejsce zajęć: sala zabaw
Liczba uczestników: 14 dzieci
Zadanie z obszaru nr 3 - edukacja zdrowotna 
 Cel ogólny:
Rozwijanie ekspresji ruchowej oraz uświadomienie znaczenia dla zdrowia spożywania warzyw i owoców.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
Rozwijanie sprawności  motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności                  i zręczności
Doskonalenie koordynacji ciała,  
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej
Wyrabianie umiejętności działania zespołowego.
Uświadomienie znaczenia dla zdrowia spożywania warzyw i owoców.
 
Cele operacyjne:
Dziecko:
Uczestniczy w zajęciach ruchowych
Poznaje możliwości swojego ciała
Uważnie słucha poleceń nauczyciela
Wykorzystuje przybory do ćwiczeń gimnastycznych
Jest sprawne ruchowo
Starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia
Samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń
Dba o bezpieczeństwo własne i innych
Prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy
Koncentruje uwagę na wykonaniu zadania
Czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy
Potrafi wykonać surówkę z warzyw i owoców
Rozumie konieczność spożywania dla zdrowia warzyw i owoców
Przybory: woreczki, piłki, ławeczki gimnastyczne,  kocyki, kosze na punkty /marchewki, jabłka/, płyta CD z piosenką „Wdech i wydech”
Forma: indywidualna, zbiorowa                   
Metody: instrukcja, pokaz ćwiczeń i zadań stawianych dziecku
Rodzaj rozwijanych zdolności: cielesno-kinestetyczne
 
                                                                       Przebieg zajęć:
I. Część wstępna:
1. Powitanie: Dzieci przygotowane do ćwiczeń, stoją w kole i witają się zaciśniętą w piąstkę dłonią -, żółwik,

2. Zapoznanie z tematyką zajęć: Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu nawiązując do roli aktywności ruchowej w życiu i konieczności spożywania warzyw i owoców. Przypomina powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” i zachęca do ćwiczeń oraz zdrowego odżywiania. Mówi również, że po ćwiczeniach dzieci zrobią surówkę z marchewki, a drużyna, która zwycięży, dołoży do surówki zwycięskie jabłka. Wyznacza kapitanów, którzy tworzą dwie drużyny, które będą ze sobą rywalizować. Zaznacza, że będzie to sportowa rywalizacja Ustala linie startu i mety. Drużyny ustawiają się w rzędach za linią startu. Po stronie jednej i drugiej drużyny nauczyciel ustawia kosz na punkty. Każdą konkurencję wykonują parami zawodnicy rywalizujących drużyn. Zwycięskie dziecko, które pierwsze zakończyło konkurencję i dobiegło do nauczyciela siedzącego za linią mety, na konto drużyny zdobywa marchewkę. Po każdej konkurencji nauczyciel przelicza marchewki, a zwycięskiej drużynie przyznaje jabłko.
                                                                                                                                                                
3. Rozgrzewka: Zabawa ruchowa do piosenki, wdech i wydech”. Dzieci przy akompaniamencie piosenki improwizują stosowne ruchy.

II. Część główna
Konkurencje: 
1. Przechodzenie po równoważni z woreczkiem na głowie – rywalizacja z elementem równowagi. Dzieci przechodzą po ławce w pozycji skorygowanej z woreczkiem na głowie. Następnie biegną do mety zrzucają woreczek do kosza i wracają do swojej drużyny. Nauczyciel ogłasza zwycięzcę, wkłada do koszyka zwycięskiej drużyny marchewkę. Na koniec konkurencji przyznaje zwycięskie jabłko, tę czynność powtarza po każdej konkurencji.

2. Przeskoki kuczne przez ławeczkę – rywalizacja z elementem skoku. Dzieci, trzymając się rękoma za krawędzie ławki, przeskakują z jednej strony na drugą. Po każdym skoku przekładają ręce do przód, zmierzając w kierunku końca ławeczki.

3. Ślizg na brzuchu po ławeczce – rywalizacja z elementem siły. Dzieci kładą się na ławce i przy pomocy rąk podciągają się w kierunku końca ławeczki.

4. Czworakowanie z toczeniem piłki głową – rywalizacja z elementem koordynacji ruchu. Dzieci na czworakach turlają głową piłkę w kierunku mety.

5. Celowanie woreczkiem do kosza – rywalizacja z elementem rzutu. Dzieci z obu drużyn wykonują kolejno rzuty woreczkiem do kosza.

6. „Wyścig raków” – rywalizacja z elementem szybkości. Dzieci w podporze tyłem jak najszybciej próbują dojść do mety.

7. „Tunel”- rywalizacja z elementem zwinności. Dzieci ustawiają się jedno za drugim, tworząc tunel.  Następnie wchodzą kolejno do tunelu i stają na końcu drużyny.

8. Czworakowanie – rywalizacja z elementem biegu. Dzieci przyjmują pozycję kuczną i podążają na czworakach w kierunku mety, okrążają ją i wracają.

9. Przeczołgiwanie się  pod ławeczką – rywalizacja z elementem gibkości. Dzieci kładą się na podłodze i przeczołgują  pod ławeczką z jednej strony na drugą.

10. Przekładanie piłki nad głową – rywalizacja z elementem zręczności. Dzieci unoszą piłkę do góry i podają koledze nad głową.


III. Część końcowa
          Po zakończeniu wszystkich konkurencji nauczyciel przelicza marchewki i ogłasza zwycięską drużynę. Stwierdza, że odniosła ona zwycięstwo dzięki sprawności ruchowej oraz właściwemu, zdrowemu odżywianiu się Zwycięska drużyna otrzymuje od prowadzącego dorodne jabłka. Następnie dzieci robią surówkę ze zdobytych i wcześniej umytych marchewek, a zwycięska drużyna dodaje do swojej surówki jeszcze jabłka. Doświadcza tym samym, jak smakuje zwycięstwo.  

 

Patronat programu "Mamo, Tato, wolę wodę!"

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif