• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Scenariusz2

Gr. wiekowa: 6 - latki
Prowadząca zajęcia: mgr Lidia Kościńska
Temat: „ Ruch to zdrowie ” - gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 Miejsce: Plac zabaw 
Liczba uczestników: 14 dzieci
Zadanie z obszaru nr 3 - edukacja zdrowotna

 

Cel ogólny:
Cele szczegółowe:
Wdrażanie do uczestnictwa we wspólnych grach i zabawach ruchowych
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności,
Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej,
Uświadamianie przedszkolaków, jak ważne dla zdrowia jest aktywność na świeżym powietrzu
Zachęcanie do spożywania owoców zamiast cukierków

Cele operacyjne:
Dziecko:              
Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych na placu zabaw                        
Jest sprawne ruchowo
Rozumie potrzebę aktywności ruchowej na świeżym powietrzu 
Uważnie słucha poleceń nauczyciela                               
Dba o bezpieczeństwo własne i innych
Prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy
Czerpie satysfakcję ze wspólnej zabaw
Dostrzega związek między ruchem na świeżym powietrzu a zdrowiem
 Spożywa owoce

Przybory: chusteczki, obręcze, szyszki, skakanki, piłki, woreczki, elementy do zabawy na placu zabaw
Forma: indywidualna, zbiorowa                   
Metody: instrukcja, pokaz ćwiczeń i zadań stawianych dziecku,
Rodzaj rozwijanych zdolności: cielesno-kinestetyczne
   
Przebieg zajęć:
I. Część wstępna /w sali zabaw/
     Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Nauczyciel wprowadza je do tematu zajęć nawiązując do roli aktywności ruchowej mającej wpływ na stan zdrowia. Przypomina znane powiedzenie „Ruch to zdrowie” i zachęca do wyjścia na plac zabaw.

II.   Część główna /na placu zabaw/
„Taniec z chusteczką”
    Każde dziecko otrzymuje chusteczkę. Kiedy usłyszą dźwięk tamburyna, tańcząc poruszają chusteczkami i kreślą nimi różne kształty. Po zakończeniu zabawy nauczyciel wyróżnia dzieci, które najładniej tańczyły.

„Zabawa hula-hop”
   Każde dziecko otrzymuje koło hula-hop i wykorzystuje go do zabawy wg własnego pomysłu.

„Gra w chłopa”
  Nauczyciel układa z kół postać „chłopa”. Dzieci ustawione jedno za drugim, kolejno przeskakują    z jednego koła do drugiego na jednej nodze, potem „żabką”.

„Zimny berek”
    Prowadzący wybiera spośród dzieci „berka”. Zabawa rozpoczyna się na sygnał nauczyciela. Zadaniem berka jest „zamrożenie” pozostałych uczestników zabawy przez dotknięcie ich zielonym jabłkiem z plastiku. „Zamrożone” dziecko zatrzymuje się i pozostaje w miejscu nieruchomo do końca rundy. Uczestnicy zabawy mogą poruszać się biegając we wspięciu na palcach, bądź na czworakach.
„Piłka parzy”
    Nauczyciel wyznacza na trawie niezbyt duże koło do biegania. Wszystkie dzieci wchodzą do koła i zaczyna się zabawa. Prowadzący podrzuca piłkę wysoko w górę. Zadaniem dzieci jest uniknięcie zderzenia z piłką. To dziecko, które zostanie dotknięte przez spadającą piłkę wychodzi z koła.

„Walka kogutów”
  Prowadzący dobiera dzieci parami wg wzrostu. Następnie pary  przykucają i odpychają się rękami. Gdy dziecko upadnie, odchodzi z pola walki. Z pozostałych par tworzą się kolejne, aż zostanie jedna zwycięska para.  

„Szukamy szyszek w lesie”
   Dzieci zamykają oczy. Nauczyciel rozrzuca 20 szyszek po placu zabaw. Zadaniem dzieci jest szukanie ich. Wygrywa ten, kto znajdzie najwięcej szyszek. Potem dzieci liczą znalezione szyszki i porównują, kto ma więcej?, kto mniej? i o ile?

„Zaprzęgi”
   Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko z pary jest „woźnicą”, drugie „konikiem”. Woźnica bierze skakankę, opasuje nią „konik” pod pachami i na sygnał nauczyciela zaprzęgi ruszają w drogę. Potem następuje zamiana ról.

„Wąż”
   Dzieci tworzą szereg. Każde z nich dostaje koło hula-hop. Do pierwszego koła wchodzi dwoje dzieci i trzymając go rękami ustawia się jedno za drugim. Nauczyciel nakłada następną obręcz na drugie dziecko zamykając go w środku i tak postępuje, aż zamknie w kołach wszystkie dzieci. Tworzy się w ten sposób długi wąż. Na sygnał prowadzącego wąż rusza i wiruje po placu.

„Tunele”
     Nauczyciel dzieli uczestników zabawy na dwie grupy: grupa pierwsza otrzymuje obręcze i ustawia się w rozsypce, opierając je na trawie jak tunel, dzieci z grupy drugiej biegają po placu i przechodzą przez obręcze. Potem dzieci zamieniają się rolami.

 
„Wędrująca piłka”
   Nauczyciel dzieli dzieci na dwie drużyny. Ustawia je w dwóch szeregach. Na hasło nauczyciela: start pierwsza osoba z szeregu wykonuje podanie piłki do kolejnej osoby z szeregu. Ostatnie dziecko z szeregu przybiega z piłką na początek i znów podaje piłkę do tyłu. Wygrywa drużyna, w której jako pierwsi wszyscy zmienią swoje miejsca.

„Znajdź numer”
Nauczyciel rysuje na asfalcie kredą koła i numeruje je od 1 do 10. Dzieci skaczą kolejno na jednej nodze wg ustalonej kolejności. Dziecko, które pomyli się w liczeniu i pominie któreś koło, liczy powtórnie.

„Zabawy dowolne ”według pomysłów dzieci z wykorzystaniem dostępnych elementów na placu zabaw.

III część końcowa /w sali zabaw/
Po przyjściu do przedszkola dzieci myją ręce a następnie jabłka, które dostały z kuchni. Jedząc pachnące jabłka, dzielą się wrażeniami z pobytu i wyrażają duże zadowolenie.

 

 

Patronat programu "Mamo, Tato, wolę wodę!"

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • wosp.gif